Banner

Styret meiner det hadde vore ein bra om me kunne klara å få til ein treningsbane for motocross i bygda. Det kunne aktivisera mange unge, også dei som ikkje er så aktive på andre aktivitetar idrettslaget har i dag.

Jan Kristensen (leiar HIL) var i kontakt med vegvesenet om det var muleg å få bruke noko av areala deira, men det var ikkje aktuelt. Me håper nokon "der ute" kanskje har noko område sjølve eller veit om noko som me kanskje kunne bruka til formålet. Ta kontakt med leiar i så fall, eller om du har spørsmål om emnet.

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her

Sponsor

Hjartdal og Gransherad Sparebank