Utskrift

Det vert idrettsmerkeprøver for vaksne (over 16) på Bergtun onsdag 09.09, mondag 14.09 og onsdag 16.09 klokka 19.00.

Om det ikkje passar på uppsatte tider så ta kontakt med Olav Tho og gjer avtale om anna tidspunkt.