Utskrift

Idrettslaget er ein av grunnpilarene i bygda, og står bak veldig mykje av det som skjer av ulike fritidstilbod og aktivitetar.

Me er ikkje så dugleg mange i denna bygda kånns, og me er difor avhengig av at "alle" tek sin del av ansvaret for at me skal klare å halde hjula i gang.

 

Nå er det snart årsmøte og utskifting av ein del av dei som sitt i ulike verv. Mange har heldigvis teke nye år, men me treng og ein del nye folk inn.

Det er naudsamt å få på plass blant anna nestleiar, kasserar og leiar av fotball gruppa.

Om du kunne ta i eit av desse verva, så vil me veldig gjerne høre frå deg!!

Ta og kontakt om du veit om nokon andre som du trur er aktuelle for nokon av desse verva.

 

Ta kontakt med valgkomiteen: Ruth G Haug, Margrete Langåsdalen og Dag Olav Tho