• Velkommen
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av to til å skrive under protokollen
 • Årsrapport fra HIL v
  • Styret v/ Ruth G
  • Fotball v/ Hilde
  • Ski v/ Dag Olav
  • Barneidrett v /Randi Therese
  • Skileik v /Margrethe
  • Turløypene v /Atle
  • Turgruppa v/Ruth G
  • Idrettsmerke v/ Olav
  • Voksentrim Dans-ikke i 13
  • Voksentrim trad v/ Odd Harald
  • Støttegruppa v/Margrethe
  • Husgruppa v/ Olaf
  • Dyrskun v/Gro Anita
  • Bjorhøl v/ Dag Olav
 • Regnskap 2013 v/ Mailen
 • Budsjett 2014 v/ Mailen 
 • Andre saker
  • Ny skibu i Bjødre-framlegg
  • Ny skibu i Lysløpa-framlegg
  • Belysning i Bjødre-framlegg
  • Fotballbane- utbedring av bane Bergtun, forslag til plan
  • Info om Hjartdal I drettsråd
  • Innkomne forslag
 • Valgkomitten v/ Anbjørg/Gunvald
  • Årets valg
  • Endring i valgkomitteen
 • Info om aktivitet i 2014
 • Bevertning med litt info om muligheter i nærområdet
 • Vel hjem, Hjartdal 24.2.2014

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her