Velkomen!

 1. Val av møteleiar og referent
 2. Val av to til å skrive under protokollen
 3. Årsrekneskapen 2013 ved Mailen
 4. Budsjett 2014 ved Mailen
  Presentere budsjettframlegg frå styret. Vurdere å utsetje endeleg handsaming til sak 8 og 9 er drøfta, i tilfelle det opnast for å legge inn meir på kostnadssida i desse sakene i 2014.
 5. Årsrapportar for kalenderåret 2013:
  • Styret ved Hilde
  • Fotballgruppa ved Hilde
  • Skigruppa ved Dag Olav
  • Skileiken ved Margrete
  • Vaksentrimmen ved Odd Harald
  • Barneidretten ved Randi Terese
  • Idrettsmerket ved Olav
  • Turløypegruppa ved Atle
  • Turprogram ved Ruth Gunlaug
  • Bjorhølgruppa ved Dag Olav
  • Støttegruppa ved Margrete
  • Husstyret ved Olaf
  • Dyrskugruppa ved Gro Anita
 6. Info om aktivitetar i Hjartdal Idrettsråd ved Olaf
 7. Fotballbanen – Ev. etablering av kunstgrasbane
  Orientering om utgreiingsarbeidet så langt ved Olaf
  Presentasjon ved Geir Finn Kvalheim frå Telemark fotballkrets
  Drøftingar/Vedtak
 8. Skianlegga – Oppgraderingar
  Orientering om planlagte tiltak frå skigruppa ved Dag Olav (skibuer, moglege omleggingar av løyper, meir belysning m.m.).
  Innspel vedr. lysløypa frå grunneigarar ved Leif Harald Langåsdalen
  Innspel vedr. utbetringar i hoppbakken ved Jon Bekkhus
  Drøftingar/Vedtak
 9. Bergtun – Utleige og oppgraderingar
  Innspel frå Anna Langåsdalen
  Innspel frå Gro-Anita Særsland
  Innspel frå Jon Bekkhus
  Orientering frå styret ved Ingvill
  Drøftingar/Vedtak
 10. Val: Framlegg frå valkomiteen, ved Anbjørg og Gunvald
  Gjennomføring av valet + val av ny medlem i valkomiteen

Vel heim!

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her