Ekstraordinært årsmøte tysdag 29. april kl. 19.00 på Bergtun. (Jf. annonsering i Bygdebladet).

Einaste formelle sak er fullføring av valet. På det ordinære årsmøtet 14. mars lukkast ein ikkje med å få på plass heile kabalen, men valnemnda og styret har arbeidd vidare med saka i mellomtida, og eit konkret framlegg er klart.

Det arbeidast også med å få på plass eit utvida husstyre/arbeidsgruppe for Bergtun, som skal arbeide med nærare planlegging av drift og utbetringar. Dette vil ein orientere kort om i årsmøtet. Ein førebels instruks for det utvida husstyret kan de laste ned her.

Årsmøtet går over i ordinært styremøte når desse to sakene er gjennomgått.

Vel møtt!

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her