Årsmøte er torsdag 12.03.2015 kl. 19.00 på Bergtun. Enkel servering.

Saksliste 2015

LogoVelkomen!

  1. Val av møteleiar og referent
  2. Val av to til å skrive under protokollen
  3. Årsrekneskapen 2014 ved Mailen
  4. Budsjett 2015 ved Mailen
    Presentere budsjettframlegg frå styret.

  5. Årsrapportar for kalenderåret 2014:
    Styret ved Ruth G
    Fotballgruppa ved Hanne
    Skigruppa ved Dag Olav
    Skileiken ved Margrete
    Vaksentrimmen ved Odd Harald
    Barneidretten ved Randi Terese
    Idrettsmerket ved Olav

    Turløypegruppa ved Atle
    Turprogram ved Ruth Gunlaug
    Bjorhølgruppa ved Dag Olav
    Støttegruppa ved Margrete
    Husstyret ved Olaf
    Dyrskugruppa ved Gro Anita

  6. Info om aktivitetar i Hjartdal Idrettsråd ved Olaf
  7. Fotballbanen –
    Orientering om prosjektgruppas arbeid  ved Olaf
    Drøftingar av alternativer
    Vedtak om lånegaranti for 250 000 for å kunne levere finansiert spillemiddelsøknad
  8. Skianlegga – Oppgraderingar
    Orientering om planlagte tiltak frå skigruppa ved Dag Olav, lysløype oppgradering og hoppbakke.
  9. Bergtun – Utleige og oppgraderingar
    Orientering frå Husstyret ved Ingvill
    Drøftingar innspill bruk av 2.etasje  / innspill utleietakster

  10. Val: Framlegg frå valkomiteen, ved Anbjørg og Gunvald
    Gjennomføring av valet + val av ny medlem i valkomiteen  

Vel heim!

Kva skjer

Ingen oppføringer er funnet

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her