Årsmøte er torsdag 12.03.2015 kl. 19.00 på Bergtun. Enkel servering.

Saksliste 2015

LogoVelkomen!

 1. Val av møteleiar og referent
 2. Val av to til å skrive under protokollen
 3. Årsrekneskapen 2014 ved Mailen
 4. Budsjett 2015 ved Mailen
  Presentere budsjettframlegg frå styret.

 5. Årsrapportar for kalenderåret 2014:
  Styret ved Ruth G
  Fotballgruppa ved Hanne
  Skigruppa ved Dag Olav
  Skileiken ved Margrete
  Vaksentrimmen ved Odd Harald
  Barneidretten ved Randi Terese
  Idrettsmerket ved Olav

  Turløypegruppa ved Atle
  Turprogram ved Ruth Gunlaug
  Bjorhølgruppa ved Dag Olav
  Støttegruppa ved Margrete
  Husstyret ved Olaf
  Dyrskugruppa ved Gro Anita

 6. Info om aktivitetar i Hjartdal Idrettsråd ved Olaf
 7. Fotballbanen –
  Orientering om prosjektgruppas arbeid  ved Olaf
  Drøftingar av alternativer
  Vedtak om lånegaranti for 250 000 for å kunne levere finansiert spillemiddelsøknad
 8. Skianlegga – Oppgraderingar
  Orientering om planlagte tiltak frå skigruppa ved Dag Olav, lysløype oppgradering og hoppbakke.
 9. Bergtun – Utleige og oppgraderingar
  Orientering frå Husstyret ved Ingvill
  Drøftingar innspill bruk av 2.etasje  / innspill utleietakster

 10. Val: Framlegg frå valkomiteen, ved Anbjørg og Gunvald
  Gjennomføring av valet + val av ny medlem i valkomiteen  

Vel heim!

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her