Vi minner om at det er på tide å betale medlemsavgiften i HIL. Husk all den morroa du får da! Og så trenger du medlemskapet for forsikring og HIL for medlemsstøtte. Husk at HIL også favner det som var ungdomslaget, vi ser gjerne flere og aktive ungdomsmedlemmer.

Skriv på navn og fødselsår for de du betaler for, av hensyn til Idrettsregistrering. Og støttemedlemmer vil vi også gjerne ha!!

200 kr pr person til kontonr. 2699 07 03336

Heia HIL!

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her