Jan Kristiansen har takket ja til å overta lederrollen og overtar etter Ruth Gunlaug Haug som har bedt om avløsning etter lang fartstid. Gratulerer og velkommen til et aktivt og solid idrettslag!!!

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her