Utskrift

Hjartdal Idrettsråd har årsmøte på Nordbø pensjonat tysdag 21. april kl 19.00
Innkomne saker må komme styret i hende før 15. april.