Utskrift

Bergtun torsdag 30. mars kl. 19.30
NB: Utsett ein halvtime av omsyn til avslutning i hoppbakken.
Enkel servering.

Vedlegg: Sakliste, vedtekter, rekneskap og budsjett

Velkomen!
Helsing Styret