Utskrift

Årsmøte i Hjartdal Idrettslag 2019

21. mars kl. 19.00 på Bergtun klubbhus

 

1)      Godkjenning av dei som har stemmerett

2)      Val av møteleiar, referent og to til å skrive under protokollen

3)      Handsaming av årsrapportar frå styret og gruppene.                                                                 

4)      Handsaming av årsrekneskapen 2018

5)      Handsaming av medlemskontingenten 2019

6)      Handsaming av budsjett 2019

7)      Val med framlegg frå valkomiteen

 

Vel heim!

 

Årsrapportane og årsrekneskap blir lagt fram under årsmøtet.

 

 

Helsing Styret