Utskrift

Nå startar det med fotballtrening i Gvammen på tysdagar kl 19 - 20.30. Om treninga startar inne eller ute er avhengig av føret. Seinare vert det kamp på tysdag og trening på torsdag. Me stiller jentelag, men gutta kan bli med på trening. (Gutta har eige lag saman med Sauland). Kari Tho er trenar.