Utskrift

Takk for turen til alle, trivelig og lærerikt med kunnskap om både flora, kulturlandskap, navn og plasser!!