Utskrift

Som et supplement til fjellturer, ønsker HIL at alle kan bli bedre kjent i eget nærområde og få drahjelp til “dørstokkmila”. Vi inviterer til 4 kortere søndagturer med fokus på stier og kulturminner i bygda, for barn, ungdom og voksne. Det blir oppmøte etter kirketid og turene er tenkt i rolig tempo, med kaffe og bål underveis, ca. to timer og med historier underveis.

Første tur er søndag 18.9 Søndag 23.10: Bekkhushaugen-Bubrekke på den gamle stulsvegen, i hovedsak skogssti. Kjentfolk på turen er Jon og Ragnhild Bekkhus. Oppmøte ved Århusbro kl. 1300.

Søndag 25.9: Bjødretur, Egderudrunden. Arild Hagen er turleder. Oppmøte ved Bjødrebakken (ved vegen ved Su-Hovland) kl 13.00. En lett tur, i hovedsak nedover på traktorvei.

(Tippen-Øverbø blir trolig en annen tur til høsten.)