Hjartdal Skilag starta med oppkjøring av av løyper i Hjartdalsfjella i 1982. Det vil da seie at årets sesong er nr. 30 i rekka til glede for bygdefolk og tilreisande. Dei fyrste 20 åra bruka vi snøscooter og sporkall, samt mange timar med snøskuffe for å lage til løyper. Hjartdal Skilag endra etter kvart namn til Hjartdal Idrettslag og snøscooteren har fått hjelp av løypemaskinar.

Det har vore ein god del endringar i løypenettet i løpet av desse 30 åra og dagens løypenett er totalt på litt over 50 km.

Les mer: Løypenettet/Tilkomst

Løypekartet til Hjartdal IL sine fjell-løyper kan lastes ned her i PDF-format eller JPG-format.

Kartet finnast også gratis på Hjartdal Bygdesentral, Hjartdal og Gransherad Sparebank, kommunehuset, Joker i Hjartdal og Spar i Sauland.

Større og finare kart - som inneheld både sommar- og vinterløyper - finnast til sals på dei same plassane (Utgjeve av Hjartdal IL).

Idrettslaget har plassert ut 3 kasser ute i løypa, der alle som skriv namnet og adressa si, blir med i trekning av nokre fine gevinstar.

  • Kasse 1: Lekkjenuten N
  • Kasse 2: Mellom Fyribøvatnet og Skeie (Skjesvatn)
  • Kasse 3: Fjellstadfjell rundt

Dersom det er gode nok snøforhold, blir noko av løypenettet oppkjørt frå og med jul og innan vinterferien er heile løypenettet oppkjørt. Løypene blir oppkjørt i helger og etter behov i vinterferie og påskeferie.

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her