Nå startar det med fotballtrening i Gvammen på tysdagar kl 19 - 20.30. Om treninga startar inne eller ute er avhengig av føret. Seinare vert det kamp på tysdag og trening på torsdag. Me stiller jentelag, men gutta kan bli med på trening. (Gutta har eige lag saman med Sauland). Kari Tho er trenar.

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her