Hjartdal Idrettsråd har årsmøte på Nordbø pensjonat tysdag 21. april kl 19.00
Innkomne saker må komme styret i hende før 15. april.

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her