Banner

Å ta idrettsmerket er ei fin form for trim og å halde seg i form på. Dessutan er det hyggeleg å gjera ting saman! Ved å trene litt vil dei aller fleste greie idrettsmerket, ettersom krava er tilpassa alder og kjønn.

Idrettsmerket blei innstifta i 1915, og det er 20 000 som tek merket kvart år. No fær ein utmerkingar etter tal på gonger (år) ein har greidd merket. Fyrste gongen fær ein bronsemerket. Seinare kan det bli sølv og gull, og 15. gongen blir ein tildela idrettsmerkestatuetten, som er fin å ha på peishylla. Det er ulike utmerkingar heilt til den 60. gongen. Så her er det berre å halde på!

Det er krav i fem grupper: Enkel trim, spenst (hopp), hurtighet, styrke og uthaldenhet. Og innan kvar gruppe kan ein velje mellom ulike øvingar. (Uthaldenhet kan ein t.d. klare ved å ha tri turar i skog og mark, kvar på minst fem timar.)

Det blir arrangert idrettsmerkeprøver nokre gonger i aug./sept ved Bergtun. Fylg med på kunngjeringar! Men vent ikkje til da med treninga!

Ansvarleg for merketakinga i HIL er Tore G. Bratsberg og Olav Tho.

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her

Sponsor

Hjartdal og Gransherad Sparebank