Hjartdal idrettslag er eit lite, men aktivt idrettslag. Me har ca. 150 aktive medlemmer og dugnad er vesentleg for drifta av laget. Nyleg har idrettslaget bygd om og fornya Bergtun, bygdas felleslokale. I tilknytning til Bergtun ligg Idrettslagets fotballbane som er 40x60 meter og er heimebane for HIL sine lag frå 2. klasse t.o.m. 7. klasse. Fotball for ungdomsskulebarna kjøres i samarbeid med Sauland IL. Det finst også ei gruppe med Old-boys-spelarar som trenar på Bergtun. I 2018 blei ein leikepark for born ferdigstilt på Bergtun og i 2019 byrjar forarbeidet for å få på plass eit friområde med blant anna ein sandvolleyballbane.

Aktiviteten i laget er knytta opp mot barne- og ungdomsaktivitetar, men HIL har også tilbod til vaksne. Tradisjonelt er ski, fotball og hopp hovedaktivitetar. HIL utvidar gjerne tilbodet og behandlar alle forespørslar/ynsjer om ny aktivitet fortløpande. Gjennom haust, vinter og vår gjennomføres trening for ungdom og vaksne med styrkekondisjon og Zumba to dagar i veka. Barneidretten gir eit variert tilbod gjennom haustsesongen, men lysløpa samlar mange gjennom vintersesongen. I fjellet tilbyr idrettslaget omlag 50 km gode skiløyper i skogs- og fjellterreng. Som nokon av dei fyrste har HIL arrangert skicross som konkurranseform i fleire år, eit poplært alternativ til vanleg langrenn. HIL vil gjerne bidra til auka aktivitet i eige naturvakre område og ynskjer å tilby både felles fjellturar og trimturar i bygda.

Materialforvalter for inneværende periode er Tore Gunnar Bratsberg, tlf. 913 24 752. Det jobbes med å få bedre struktur på utstyr og eiendeler. Dersom du sitter på utstyr som tilhører idrettslaget, ring Tore.

I henhold til vedtektene består styret i Hjartdal idrettslag av leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt leder av gruppene fotball, langrenn, hopp og støttegruppe. I tillegg er det flere andre viktige funksjoner som blir kalt inn til styremøte ved behov. Dette er materialforvalter, barneidrett, voksentrim, turløyper, idrettsmerke og husstyret for Bergtun.

Les mer: Styret

Organisasjonsplan 2017-2018

Ring formann i laget eller se under "Styret" eller "Organisasjonsplan" hvis du har direkte henvendelser eller lurer på hva som skjer.

Kontonummeret til løypelaget er 2699.42.05578

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her