I henhold til vedtektene består styret i Hjartdal idrettslag av leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt leder av gruppene fotball, langrenn, hopp og støttegruppe. I tillegg er det flere andre viktige funksjoner som blir kalt inn til styremøte ved behov. Dette er materialforvalter, barneidrett, voksentrim, turløyper, idrettsmerke og husstyret for Bergtun.

Styret 2017-2018:

Leiar: Jan Kristensen (91669524)
Nestleiar: Ole Jonny Flatland (97748619)
Skrivar: Ingvill Garnås (99258391)
Kasserar: Renate Bakken (97154798)
Vara: Anne Lisbeth Haugan (90553274)

 

 

Styret 2016-2017:

Leiar: Jan Kristensen (91669524)
Nestleiar: Hilde Busk (91371226)
Skrivar: Ingvill Garnås (99258391)
Kasserar: Mailen Pedersen (97612130)
Vara: Anbjørg Gjerjordet (97154798)

 

 

Styret 2015-2016:

Leiar: Jan Kristensen (91669524)
Nestleiar: Hilde Busk (91371226)
Skrivar/Kontakt husstyret: Ingvill Garnås (99258391)
Kasserar: Mailen Pedersen (97612130)
Leiar ski: Dag Olav Tho (47269794)
Leiar fotball: Hanne Aspheim Lofthus (97657619)
Leiar støttegruppa: Renate Bakken (40882920) og Anbjørg Gjerjordet (97154798)

 

 

Styret 2013-2014:

Leder: Ruth G. Haug (91392607)
Nestleder: Olaf Særsland (95814008)
Sekretær: Ingvild Buen Garnås (99258391)
Kasserer: Mailen Pedersen (97612130)
Ski: Dag Olav Tho (47269794)
Fotball: Hilde Busk (91371226) / Hanne Lofthus (97657619)
Støttegruppe: Margrethe Ims

 

 

Styret 2012-2013:

Formann: Ruth G Haug
Nestformann: Gunvald Tho
Kasserer: Kristine Åbø
Sekretær: Elisabeth Lid
Støttegruppa: Margrethe Ims

Ski, langrenn: Dag Olav Tho
Ski, hopp: ubesatt!!
Fotball: ubesatt !!

Gruppene:
Barneidrett: Randi These Haugen
Bjorhøl: Dag Olav Tho/Svein Våle
Voksentrimmen: Kari Noreng Tho/Odd Harald Haugan
Idrettsmerke: Olav Tho/Tore Gunnar Bratsberg
Turløyper: Atle Våle
Lysløyper: Leif Harald Langåsdalen
Bergtun: Gunvald Tho
Materialforvalter: Tore Gunnar Bratsberg
Turgruppe: Ruth Gunlaug Haug / Jon Bekkhus

Valgnemnd 2013
Invild Buen Garnås / Anbjørg Gjerjordet
Revisor Mari Lid

 

 

Styret 2011-2012:

Leder     Ruth Gunlaug Haug   91 39 20 67
Nestleder  Gunvald Tho         90 12 47 77
Sekretær  Elisabet D Lid        95 29 90 32
Kasserer   Kristine Åbø         95 76 29 29
Fotballgr.  Anbjørg Gjerjordet  40 88 29 20
Langrenn   Øivind Larsen        90 58 23 51
Hopp       Anne Grethe Særsland 95 84 14 81
Støttegr.   Margrethe Ims      97 79 25 98
Barneidrett Hanne Lofthus      97 65 76 19
Voksentrim  Kirsti Holm       91 68 71 87
Idrettsmerke Olav Tho        48 00 60 38
Turløyper   Atle Våle          91 13 80 98
Materialforv Tore Gunnar Bratsberg 91 32 47 52
Bergtun    Sven Tore Løkslid	 97 69 86 19

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her