Utleiebetingelser

Storsalen, Veslesalen, kjøkken og garderobe:
1 dag: 1000 kr
2 dagar: 1500 kr
3 dagar: 2000 kr
Tillegg for vask: 1000 kr
Les meir her

Booking

Kontaktperson:
Olaug Åbø
Åbøvegen 55
3690 Hjartdal

Tlf.: 90 66 77 94
E-post:

Bergtun er en flott storstue egnet til feiring av ulike slag, med scene og dansegulv, nytt kjøkken og nye garderobeforhold. Ta kontakt med leder av husstyret for evnt leie og priser.

Bergtun vart bygd i perioden 1923 - 1924 med mykje dugnad både i form av tømmer og arbeid. Hjartdal ungdomslag drifta huset heilt fram til 1998, da laget vart lagt ned. Hjartdal idrettslag overtok nokre år etter og planene om eit kombinert grendehus/klubbhus blei lagt. Huset har fleire gongar blitt påbygd og modernisera, men ikkje før i 2010 har vi fått eit funksjonelt grendehus tilpassa dagens krav.

Bergtun
Bildet er teke den offisielle åpningsdagen 17.april 2010.

Bergtun
Detalj frå mønet med utskjæring i den gamle stilen.

Bergtun
"Aarolilja kvi sove du so lenge?" frå diktet om Bendik og Aarolilja. Vi har ikkje greid å finne ut kven målaren var.

Bergtun
Det gamle sceneteppet med motiv frå sørenden av Hjartsjøvatnet, måla av Sigmund Espeland i 1923.