Årsmøte 2016 Saksliste
Offentlig regnskap 2015
Budsjett 2016
Vedtekter HIL 2008
HIL Vedtekter 2016 framlegg

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her