Ole Jonny Flatland held fram med treningane sine, og det startar kl.19:30, på Gvammen skule.

onsdagstrimmen

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her