Årsmøte i Hjartdal Idrettslag 2019

21. mars kl. 19.00 på Bergtun klubbhus

 

1)      Godkjenning av dei som har stemmerett

2)      Val av møteleiar, referent og to til å skrive under protokollen

3)      Handsaming av årsrapportar frå styret og gruppene.                                                                 

4)      Handsaming av årsrekneskapen 2018

5)      Handsaming av medlemskontingenten 2019

6)      Handsaming av budsjett 2019

7)      Val med framlegg frå valkomiteen

 

Vel heim!

 

Årsrapportane og årsrekneskap blir lagt fram under årsmøtet.

 

 

Helsing Styret

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her